Stonex STX-Suite GPS sistemi, kazıkların fotovoltaik panel parkları ile bağlarda hassas ve hızlı bir şekilde çakılmasını sağlayarak, topografi masraflarını ortadan kaldırır.
Bu teçhizat, kazık çakma makinesine monte edilmiş iki GPS alıcısından, tripot üzerine monte edilmiş bir alıcıdan ve bütünleşik yazılıma sahip bir tabletten oluşur.

Stonex programı operatörün projeyi ofiste veya doğrudan sahada hazırlamasına ve tablet üzerinde görüntülemesine olanak tanır. Kolon üzerine monte edilen iki alıcı, kazık çakma makinesinin çakılacak kazık sırasına göre hizalaması ile hidrolik çekicin tam olarak konumlandırılması gereken noktayı gösterirler.
Bu şekilde kazık, hatalara meydan vermeden proje aşamasında belirlenen noktaya kesin olarak çakılabilir ve böylece kurulum işlemi daha kolay ve hızlı hale getirilmiş olur.


Stonex STX-Suite GPS sistemi
Stonex STX-Suite GPS sistemi
Stonex STX-Suite GPS sistemi

Stonex STX-Suite GPS sistemi
Stonex STX-Suite GPS sistemi
Stonex STX-Suite GPS sistemi